Trwyddedau

Prisiau Trwyddedi Ymwelwyr 2018

LLYN OGWEN ac AFON OGWEN (Brithyll Enfys/Brown, Eog a Siwyn)

Tocyn Dydd

Oedolion – £17.00

O dan 18 – £8.00

Wythnos

Oedolion – £45.00

O dan 18 – £25.00

LLYN IDWAL, BOCHLWYD AND FFYNNON LLOER YN UNIG (Brithyll Brown Naturiol yn unig))

Tocyn Dydd

Oedolion – £8.00

O dan 18 – £4.00

Trwyddedi ymwelwyr ar gael yn y lleoliadau isod

Caffi Rhaeadr Ogwen, ger Llyn Ogwen

Maes Carafannau Ogwen Bank

Barbwr Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda (4 drws o’r Bull)

Swyddfa Post, Rachub

Fferm Dinas, Tregarth 

Yn ogystal i’r trwyddedi ymwelwyr mae gan y gymdeithas nifer cyfyngedig o drwyddedi tymor i’r rhai sydd yn preswylio y tu allan i ardal y gymdeithas. Cysylltwch â’r Trysorydd

Pe byddech â diddordeb mewn ymuno a’r gymdeithas neu angen mwy o wybodaeth, yna defnyddiwch ein ffurflen gysylltu