facebook

Croeso i wefan Cymdeithas Genweinwyr Dyffryn Ogwen - Dewiswch eich iaith

Welcome to the Ogwen Valley Angling Association website - Choose your language

CymraegCymraeg

EnglishEnglish

 

TYMOR PYSGOTA OPEN SEASON
Brithyll - Afon
3/3 - 30/9
Trout - River
3/3 - 30/9
Brithyll - Llynnoedd
20/3 - 30/9
Trout - Lakes
20/3 - 30/9
Brithyll - Llyn Ogwen
20/3 - 17/10
Trout - Ogwen Lake
20/3 - 17/10
Enfys - Llyn Ogwen
20/3 - 30/11*
Rainbow - Ogwen Lake
20/3 - 30/11*
Eog a Gwniadau
1/4 - 31/10**
Salmon & Sea Trout
1/4 - 31/10**
*
Ar ôl 17 Hydref, pysgota gyda pluen neu "powerbait" yn unig a dychwelyd Brithyll Brown a ddelir yn ôl i'r dŵr yn fyw.

After 17 October, fishing with fly or powerbait only and returning any Brown Trout caught to the water, alive, without delay.

**
Caniateir pysgota Eog rhwng Pont Coetmor a Phont y Pandy yn unig ar ôl 17 Hydref. Pluen yw'r unig ddull a ganiatier. Rhaid dychwelyd pob pysgodyn a ddelir yn ôl i'r dyfroedd cyn gynted a bo modd.

After 17 October, Salmon fishing is permitted between Coetmor Bridge and Halfway Bridge only, fly fishing is the only method allowed. All fish caught must be returned to the water without delay.